#یازینب

من زینبم رسول شهیدان بی سرم

برمن نظر به چشم اسیری مکن خطاست

عالم اسیرماست چه‌دانی از این حرم

عباس اگرحریف سپاهی زکفر بود

من درخطابه باهمه دنیا برابرم

موضوعات: احکام نماز  لینک ثابت[پنجشنبه 1396-07-20] [ 08:44:00 ب.ظ ]